Ako to funguje?

null

Doklady k uzatvoreniu nájomnej zmluvy:

Fyzické osoby:

  • Občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • Vodičský preukaz

Právnické osoby:

  • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • Overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatie vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom registri.

null

Platobné podmienky a záloha

Za prenájom vozidla sa platí vopred pri preberaní hotovosťou alebo platobnou/kreditnou kartou.

Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť zálohu za vozidlo, ktorá vám bude následne vrátená pri odovzdaní vozidla autopožičovni. Záloha sa realizuje zablokovaním príslušnej sumy na vašej kreditnej/platobnej karte alebo v hotovosti. Výška zálohy za prenájom vozidla je uvedená v cenníku.

null

Cena prenájmu

Všetky ceny spojené s prenájmom vozidla sú uvedené v cenníku a sú vždy platné a záväzné. V cene prenájmu je zahrnuté vyčíslenie vozidla, neobmedzený počet kilometrov, možnosť riadiť vozidlo ďalšou osobou, slovenská diaľničná známka, poistenie vozidla na území Európskej únie, výmena vozidla v prípade poruchy, asistenčné služby , sezónne pneumatiky a služby spojené s prípadnou poistnou udalosťou.

null

Poistenie

Všetky vozidlá v našej autopožičovni sú plne poistené havarijne a zákonne.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.